Brainwriting


 

Maš napad, podnet, inšpiráciu ?

Napíš nám.

 

K tomu slúži náš  Brainwriting

Staň sa našim členom a my Ti pomôžeme Tvoj nápad uskutočniť.

Brainstorming (z ang. brain – mozog, ang. storm – búrka) je kreatívna metóda riešenia problémov založená na skupinovom riešení, ktorá má uľahčiť generovanie kreatívnej stratégie.

Podstatou je uvoľniť predstavivosťfantáziu a obrazotvornosť, generovať nápady, vzájomne sa inšpirovať so snahou uplatniť sa a odstrániť zábrany.

Cieľom je nájsť netradičné, resp. originálne riešenia v čo najkratšom čase..

Medzi základné pravidlá patria:

  • zákaz kritiky,
  • možnosť predkladať aj absurdné nápady,
  • využívať nápady iných (inšpirácia) a
  • pravidlo rovnosti,
  • kvantita nápadov (hodnotenie nápadov prichádza až na záver)