Bioplynové technológie

Pracujú na princípe výroby bioplynu z bioodpadu alebo biomasy /napr. kukuričná siláž/

a pomocou kogeneračného systému vyrábajú elektrickú energiu  tým že spaľujú

vyrobený plyn buď v plynovom motore alebo v plynovej turbíne