Bioplynové stanice

Bioplynové stanice

V súlade so energetickou stratégiou SR majú tieto systémy prioritne

na výrobu bioplynu využívať biologický odpad ako produkt poľnohospodárskej

výroby a odpad z potravinárskeho sektora a sektora reštauračných

služieb a obchodu.

Využívanie biomasy vo forme napr. kukuričnej siláže, má byť okrajovým

spôsobom výroby bioplynu