Bioplyn

Proces fermentácie bioodpadu alebo biomasy produkuje bioplyn

ako palivo pre bioplynové stanice na výrobu elektrickej energie a tepla.

V alternatíve je možné úpravou bioplynu vyrobiť médium

s vlastnosťami zemného plynu a je možné ho dodávať do rozvodného

systému plynu