Bazény, kúpaliská

Bazény, kúpalská, plavárne

 

Bazény - referencie - Projektová príprava stavieb :

 • UTARCH Bratislava : úpravňa vody pre bazén, projekt stavby
 • OK Delfín Bratislava : úpravňa vody pre 2 kryté bazény, projekt
 • OU ZIPP Bratislava : úpravňa vody pre krytý bazén, projekt
 • UKVCH Bratislava – Železná studnička : Rekonštrukcia úpravne vody, projekt
 • IUVENTA Bratislava : Rekonštrukcia chemického hospodárstva úpravy vody pre bazény, projekt rekonštrukcie
 • Bratislava, Tehelné Pole : Rekonštrukcia filtrov a rekonštrukcia úpravne vody, projekt stavby
 • Bratislava, OK Delfín : Úpravňa vody pre očistné bazény, projekt úpravne vody
 • Bratislava, Letné kúpalisko Tehelné Pole : Rekonštrukcia úpravne vody, projekt stavby
 • Bratislava, Letné kúpalisko Tehelné Pole : Rekonštrukcia 50 m bazénu, projekt stavby
 • Bratislava OK DELFÍN : Rekonštrukcia letného kúpaliska, projekt stavby
 • Bratislava, Letné kúpalisko Tehelné Pole : Rekonštrukcia neplaveckého bazénu, atrakcie, projekt rekonštrukcie
 • Partizánske – Letné kúpalisko : Rekonštrukcia kúpaliska, technologická časť, atrakcie, projekt
 • SARKISJAN – Krytý bazén, atrakcie: Projekt bazénu, projekt vodných atrakcií
 • Termálne kúpalisko Vincov Les : Atrakcie pre neplavecký bazén, projekt
 • Železiarne Podbrezová, rekonštrukcia bazénov : Projekt bazénov
 • Trenčianske Teplice – Suché Mlyny : Sedací bazén, atrakcie, fontány, projekt stavby
 • Štúrovo, Termálne kúpalisko : Sedací bazén, projekt bazénu
 • Jaslovské Bohunice : Krytý bazén s atrakciami, projekt bazénu technologickej časti
 • MÚ Hriňová – Rekonštrukcia kúpaliska : Plavecký bazén, realizačná dokumentácia bazénu
 • Podbrezová – letné kúpalisko : Oprava letného kúpaliska, projekt stavby
 • Tatralandia - Ráztoky – termálne kúpalisko II. etapa: projekt DUR, DSP, realizačný projekt aquaparku Tatralandia II. etapa - bazény, šmýkalky, atrakcie, úpravňa vody, chemické hospodárstvo, dezinfekcia vody
 • Hriňová – rekonštrukcia kúpaliska : Projekt rekonštrukcie stavby kúpaliska
 • Diakovce – termálna záhrada : Projekt pre stavebné povolenie DSP
 • Čadca – termálne kúpalisko: Projekt pre stavebné povolenie DSP
 • Bratislava FTVŠ UK Lafranconi: Rekonštrukcia bazéna Projekt pre stavebné povolenie DSP, realizačný projekt stavby
 • Bratislava FTVŠ UK Lafranconi: Rekonštrukcia recirkulačnej úpravne vody: Projekt pre stavebné povolenie DSP, realizačný projekt úpravne vody pre bazén
 • Devínska Nová Ves,  Vodné plochy: Vodné plochy, kúpacie jazierko, úpravňa vody - projekt pre územné rozhodnutie DUR, projekt pre stavebné povolenie DSP, realizačný projekt
 • Devín Bazén: Bazén, recirkulačná úpravňa vody, ohrev vody, rozvody vody - realizačný projekt
 • Krytá plaváreň Čadca, Letné kúpalisko: Bazén rekonštrukcia, recirkulačná úpravňa vody, filtrácia vody, chemické hospodárstvo, automatické dávkovanie chemikálií, - Projekt pre stavebné povolenie DSP, realizačný projekt

 

Bazény - referencie - Realizácia stavieb :

 • Bratislava, kúpalisko na Železnej studničke : bazénová úpravňa vody - rekonštrukcia
 • Bratislava, kúpele Delfín : Recirkulačná bazénová úpravňa vody v očistných bazénoch, dodávka "na kľúč"
 • Bratislava, krytý bazén JUVENTA : bazénová úpravňa, chemické hospodárstvo, dezinfekcia, dávkovanie chemikálií - dodávka technológie
 • JUVENTA Bratislava : bazénová úpravňa vody - rekonštrukcia chemického hospodárstva - dodávka technológie
 • Bratislava, letné kúpalisko Tehelné Pole : Rekonštrukcia recirkulačnej úpravne vody pre univerzálny bazén, dodávka technológie
 • Bratislava, krytý bazén ZIPP : bazénová úpravňa vody - Strojno-technologické zariadenie pre úpravu bazénovej vody, dodávka "na kľúč"
 • Bratislava, Tehelné Pole : Úpravňa vody, filtrácia vody - rekonštrukcia filtrov a úpravne bazénovej vody - dodávka rekonštrukcie technológie "na kľúč"
 • Bratislava, OK Delfín : Úpravňa vody pre bazény, dodávka stavby "na kľúč"
 • SARKISJAN, krytý bazén : Bazénová úpravňa vody, filtrácia vody, chemické hospodárstvo, dezinfekcia vody - dodávka technologického zariadenia
 • Kúpalisko Partizánske: Rekonštrukcia kúpaliska - bazénové atrakcie - dodávka technológie
 • Bratislava, Krytá plaváreň Pasienky: Rekonštrukcia - chemické hospodárstvo, dávkovanie chemikálií, elektročasť - dodávka a montáž technológie
 • Termálne kúpalisko Vincov Les: Bazénové atrakcie - dodávka a montáž technológie
 • Kúpalisko Partizánske, rekonštrukcia kúpaliska: Úpravňa vody pre bazény - filtrácia vody, chemické hospodárstvo, dezinfekcia vody - rekonštrukcia technologickej časti, dodávka a montáž.
 • Kúpalisko Hriňová,  rekonštrukcia kúpaliska: bazénová úpravňa vody, chemické hospodárstvo, rekonštrukcia technológie, dodávka a montáž technológie, prevádzkový poriadok
 • Bratislava OK Delfín: Rekonštrukcia bazénu, prevádzkový poriadok
 • Letné kúpalisko Podbrezová - oprava letného kúpaliska - dodávka technológie a montáž
 • Bratislava FTVŠ UK Lafranconi: Rekonštrukcia bazéna
 • Devínska Nová Ves,  Vodné plochy: Vodné plochy, kúpacie jazierko, úpravňa vody - dodávka stavby
 • Devín Bazén: Bazén, recirkulačná úpravňa vody, ohrev vody, rozvody vody - dodávka technológie úpravy vody
 • Krytá plaváreň Čadca, Letné kúpalisko: Bazén rekonštrukcia, recirkulačná úpravňa vody, filtrácia vody, chemické hospodárstvo, automatické dávkovanie chemikálií - dodávka stavby