Aktuálne informácie

Dohoda o spolupráci.

CKV Consult, s.r.o  a SASŽP sa dohodli na spolupráci pri získavaní finančných prostriedkov

zo zdrojov EÚ na projekty určené na ochranu a na skvalitnenie životného prostredia.