X. Stretnutie Národnej platformy Dohovoru v rámci projektu LADDER

10.11.2015

Za SASŽP sme sa zúšastnili trojdňového zasadnutia ktoré sa konalo od 9.11-11.11.2015 v Zichyho paláci v Bratislave.  Hlavnou témou X. stretnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov bola spolupráca medzi európskymi mestami, budovanie ich kapacít a zdieľanie skúseností európskych miest napredujúcich v oblasti systematického energetického manažmentu, energetickej renovácie verejných budov a verejného osvetlenia ,udržateľnej mestskej mobility ,program ochrany klímy-integrovaný prístup . Slovenské mestá  a členovia Národnej Platformy mali možnosť prediskutovať smerovanie k úspešnej energetickej tranzícii so zástupcami Záhrebu (HR), Viedne (AT) a Bielsko-Biala (PL). Ďalším cieľom tohto stretnutia bolo na úrovni miest a obcí podporiť plánované výzvy  pre roky 2015-2016, zamerianie sa na prípravu a implementáciu SEAPov.