Spolupráca so SAPI

05.04.2016

 

SAPI zastupuje fotovoltiku už od roku 2010, pripomienkuje legislatívu, zastupuje sektor na rokovaniach s ÚRSO, MH SR, v NR SR, vystupuje pred médiami, je zastúpená a známa v medzinárodných štruktúrach (EPIA) a komunikuje aj s Bruselom. Organizuje špecializované konferencie na fotovoltiku ako jediná v SR a je taktiež súčasťou dvoch európskych projektov. Zástupcovia SAPI prednášajú na domácich aj zahraničných konferenciách, pripravujú odborné stanoviská napr. aj pre poslancov NR SR, pôsobia nielen v SR, ale aj v zahraničí v oblasti OZE a sú špičkou vo svojom odbore. SAPI má svojich zástupcov aj v Energetickej komisii Hospodárskeho výboru NR SR. Už rok riešime celoeuórpsku recyklačnú schému PV Cycle a v súčasnosti sa pripravujeme na akreditáciu pre poskytovanie odborného vzdelávania pre fotovoltických inštalatérov. Počas existencie SAPI sa hlavne vďaka našim mediálnym aktivitám podarilo zlepšiť verejnú mienku voči fotovoltike z negatívnej (sú to len “solárni baróni”) k neutrálnej až pozitívnej.

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) má za cieľ trvalo udržateľnú podporu všetkých obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj fotovoltického priemyslu. Zároveň je partnerom pre širšiu odbornú aj verejnú diskusiu pri tvorbe podnikateľského prostredia v tomto odvetví.