2% z dane za rok 2017

18.01.2018

  

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie 2 % dane z Vášho príjmu

za rok 2017 občianskemu združeniu Slovenská asociácia životného prostredia,

ktorého cieľom je aktívne prispievať k zlepšeniu kvality životného prostredia.

Na nasledovnej adrese si nájdete  tlačivá, ktoré treba vyplniť a poslať na daňový úrad ,alebo svojim ,,mzdárkam,, :

 

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=18300Tlačivá na poukázanie 2 % z dane

alebo 

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

V roku 2018 chceme aj s Vašou pomocou zabezpečiť rozvoj informačných

služieb, vzdelávania a výchovy v oblasti zlepšenia kvality životného prostredia,

ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva, služieb na podporu

regionálneho rozvoja a zamestnanosti a ďalších aktivít uvedených v stanovách asociácie.

Bližšie informácie o činnosti a  cieľoch Slovenskej asociácie životného prostredia

získate na tejto webovej stránke : www.saszp.sk.

 

V prípade, že sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 % dane z príjmu nášmu združeniu, naše údaje sú:

Obchodné meno (názov):  

Slovenská Asociácia  Životného Prostredia

Právna forma:  Občianske združenie

schválené Ministerstvom vnútra SR,  číslo spisu WS/1-900/90-396 87.

IČO: 42 262 861

Adresa : Hurbanova 609/42 , 901 01 Malacky

Fio banka - účet  SK32 8330 0000 0022 0050 8828

Rok registrácie : 2012

 

Vopred Vám všetkým srdečne ďakujeme za podporu nášho občianskeho združenia.