Pre VŠ

Akademická pôda

SASŽP pripravuje dohody o spolupráci s :

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

....................................................................

 

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA

............................................................

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

.......................................................................